Služby VPC Trynity


Mezi obory naší činnosti patří:

Vzdělávání
Všechny námi nabízené rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a po jejich ukončení vydáváme Osvědčení o rekvalifikaci v příslušném oboru s celostátní platností, na základě kterého je absolvent kurzu oprávněn získat živnostenský list.

Školení
Školicí středisko našeho centra provádí školení v oborech kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika a masáže a to pro kolegy, kteří již ve výše uvedených oborech pracují, ale rádi by se zdokonalili. Dále ovšem provádíme školení pro širokou veřejnost. V tomto případě jde tedy o zájmové kurzy.

Poradenství
Poradenská činnost centra se člení do dvou kategorií. Jednak se jedná o poradenství týkající kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetiky, masáží jak pro zákazníky, tak pro podnikatele. A druhou kategorií je poradenství v oblasti podnikání, daní a účetnictví, poradenství týkající se státních institucí a pomoc při jednáních s nimi. Toto poradenství je určeno pro začínající podnikatele v oborech krásy a péče o tělo.