Garance k ŽL a příslib garance pro ÚP


Garance živnostenského listu (odpovědný zástupce)

Chcete si zažádat o živnostenský list a potřebujete k tomu odpovědného zástupce? Jako odborný garant se za Vás můžeme zaručit. Musíme si být ovšem jisti, že Vaše odbornost je odpovídající samostatné činnosti v oboru. Formou konzultací, kdy se budeme pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti, budeme, jako garant Vaší odborné způsobilosti, průběžně seznamováni s Vaším profesním růstem. Cenu za garanci lze rozdělit na dvě splátky.
 
Komu jsou konzultace určeny:
Pro absolventy rekvalifikačních kadeřnických kurzů, kteří již mají možnost začít podnikat a potřebují rychle získat živnostenské oprávnění a nemají pro to odpovídající praxi.

Požadavky na uchazeče Náplň konzultací Co si z kurzu odnesete
Osvědčení o rekvalifikaci Osobní setkávání Pomoc a podporu ve Vašem podnikání
v kadeřnickém oboru Prověřování odborné způsobilosti Rady a nové zkušenosti
  Zodpovídání dotazů Ručení při žádání o vydání ŽL
  Pomoc při řešení problémů  

Cena za garanci k ŽL včetně konzultací (4+1)                   15.000,- Kč
Cena za garanci k ŽL jednorázově bez konzultací            20.000,- Kč


Příslib garance pro ÚP
Garant - odpovědný zástupce je podnikatel, který v daném oboru (holičství, kadeřnictví) podniká sám na svůj ŽL min. 4 roky. Příslibem garance pro ÚP prohlašuje, že po skončení kurzu bude ochoten za rekvalifikanta ručit (odpovídat za něj) před všemi úřady. Jako garant s Vámi zároveň vyplníme jednoduchý podnikatelský plán, který je také součástí žádosti o rekvalifikaci. Cenu za příslib garance lze rozdělit do max. dvou splátek se splatností před nástupem do kurzu.
 
Potvrzení o garanci pro úřad práce                                      6.000,- Kč (lze započíst na celkovou garanci)